EnglishČesky

Lidé pořád něco překládají. Každá myšlenka, čin nebo pocit je jen
jakýmsi překladem z jednoho pojmového systému do druhého.


Tohle je moje portfolio plné podivných obrázů, konceptů a dalších
'překladů'.


Trancelater (Tomáš Kořínek)